Vintage Green Co-Housing Project

Aelodaeth

Sut i ymaelodi:
Dewch i ddarganfod mwy amdanom ni yn un o’n cyfarfodydd misol. Pan ddewch chi i’ch cyfarfod cyntaf, cewch gyfaill a fydd yn rhoi cefndir y prosiect i chi, ac yn helpu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Ar ôl dod i o leiaf tri o’r cyfarfodydd, gallwch ofyn am gael ymuno â’r grŵp[ trwy lenwi ffurflen gais]. Unwaith fyddwch chi’n dod yn aelod, cewch hawliau llawn i wneud penderfyniadau. Fe fydd yr aelodaeth yn un dros dro am y 6 mis cyntaf. Trwy gymryd rhan yn ein cynulliadau misol, gweithdai (fel cyfathrebu heb drais a hyfforddiant ar wneud penderfyniadau ar sail consensws) a digwyddiadau cymdeithasol trwy gydol y flwyddyn, cewch ddod i’n hadnabod ni ac fe gawn ni ddod i’ch adnabod chi. Rydyn ni’n credu mewn rhannu cyfrifoldeb a chael pawb i gyfrannu beth allan nhw.